8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Skyriai, žinios apie mokytojus

 

 
AKORDEONO SKYRIUS

 

Akordeonistai
 

Eil. nr.

VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Violeta Gadliauskienė Aukštasis Akordeonas Mokyt. metodininkė
2 Lina Zalepūgienė Aukštasis Akordeonas Mokyt. metodininkė
3 Violeta Traškevičienė Aukštasis Akordeonas Mokyt. metodininkė
4 Agnė Daučianskaitė-Kubilevičienė Aukštasis Akordeonas Vyr. mokytoja
5 Audrius Daučianskas Aukštasis Akordeonas Vyr. mokytojas

  

FORTEPIJONO SKYRIUS


Skaidrė Maldonienė, Gražina Leckienė, Violeta Mazeliauskienė, Audronė Gudžienė, Alma Pliurienė II-oje eilėje Daina Skudžinskaitė, Jolanta Čeponienė, Rasa Motiejūnienė, Ariadna Pakštienė, Raimonda Emilija Pauzienė, Janina Urbonavičienė

Eil. nr. VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Saulius Zalepūga Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytojas
2 Skaidrė Maldonienė Aukštasis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
3 Gražina Leckienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
4 Violeta Mazeliauskienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
5 Audronė Gudžienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
6 Alma Pliurienė Spec. vidurinis Fortepijonas Vyr. mokytoja
7 Daina Kripavičienė Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytoja
8 Jolanta Čeponienė Aukštasis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
9 Rasa Motiejūnienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
10 Ariadna Pakštienė Spec. vidurinis Fortepijonas Vyr. mokyt.
11 Raimonda Emilija Pauzienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
12 Janina Urbonavičienė Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
13 Svetlana Trifonkova Spec. vidurinis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
14 Agnė Petraitytė Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytoja
15 Laura Katinienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
16 Goda Palskytė - Mineikienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
17 Laura Šerpytytė Paulauskienė Aukštasis Fortepijonas Mokytoja
18 Lina Dinsmonienė Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytoja
19 Laima Liutkauskienė Aukštasis Koncertmeisterė Mokyt. metodininkė
20 Jurgita Lapienytė Aukštasis Fortepijonas Mokyt. metodininkė
21 Vilma Švabauskienė Aukštasis Koncertmeisterė Vyr. mokyt
22 Domantė Matulevičiūtė Aukštasis Koncertmeisterė Koncertmeisterė
23 Lina Vitkauskaitė Aukštasis Fortepijonas Vyr. mokytoja

 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

EIL. NR. VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS
DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Marija Janavičienė Spec. vidurinis Gitara Vyr. mokyt
2 E glė Čekavičienė Aukštasis Gitara Mokyt. metodininkė
3 Rūta Taurienė Aukštasis Smuikas Mokytoja
4 Iveta Budnikienė Spec. vidurinis Smuikas Mokyt. metodininkė
5 Daiva Skrelevičienė Aukštasis Smuikas Mokytoja
6 Valentas Raginskis VDU MA Gitara Nesuteikta
7 Eglė Tiškienė Aukštasis Smuikas Mokyt. metodininkė
8 Urtė Šabūnaitė Aukštasis Smuikas Mokytoja
9 Linas Mikšiūnas Aukštasis Gitara Mokyt. metodininkas
10 Paulina Daukšytė - Šereckienė Aukštasis Smuikas Mokytoja

 

TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS
 

Gintaras Vilčiauskas, Valė Dervinienė, II-oje eilėje Lijana Bartkaitė, Jolanta Kijauskienė, Monika Kasperavičiūtė

EIL. NR. VARDAS, PAVARDĖ IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Gintaras Vilčiauskas Aukštasis Birbynė Direktorius  mokyt. ekspertas
2 Valė Dervinienė Aukštasis Kanklės Mokyt. ekspertė
3 Lijana Didžiulienė Aukštasis Kanklės Vyr. mokytoja
4 Jolanta Kijauskienė Aukštasis Kanklės Mokyt. metodininkė
5 Narimantas Murauskas Aukštasis Birbynė Vyr. mokytojas
6 Stanislovas Straševičius Aukštasis Birbynė Vyr. mokytojas

 

DAILĖS SKYRIUS


Rimutė Skučienė, Zita Mateiča, Vytautė Balčiūnė, Linas Zizas, Danutė Selmistraitienė, Vita Boreikienė

EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Rimutė Skučienė Spec. vidurinis Dailė Mokyt. metodininkė
2 Austėja Pužauskaitė Aukštasis Dailė Mokytoja
3 Vytautė Balčiūnė Aukštasis Dailė Vyr. mokytoja
4 Linas Zizas Aukštasis Dailė Mokyt. metodininkas
5 Danutė Marija Selmistraitienė Aukštasis Dailė Mokyt. metodininkė
6 Vita Boreikienė Aukštasis Dailė Mokytoja
7 Greta Duobienė Aukštasis Dailė Mokytoja

 

CHORINIO DAINAVIMO IR TEORIJOS SKYRIUS

EIL. NR. VARDAS, PAVARDĖ IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Ieva Mocevičienė Aukštasis Teorinės disciplinos Vyr. mokytoja
2 Rytis Janilionis Aukštasis Solinis dainavimas Vyr. mokytojas
3 Evelina Sakalauskaitė Aukštasis Solinis dainavimas Mokytoja
4 Daiva Vaikutienė Aukštasis Teorinės disciplinos Vyr. mokytoja
5 Julija Stankevičiūtė Aukštasis Solinis dainavimas Mokytoja
6 Neonila Vrubliauskienė
Aukštasis Teorinės disciplinos Mokyt. metodininkė
7 Indra Kubiliūnienė Aukštasis Teorinės disciplinos Mokyt. metodininkė
8 Ingrida Laurinaitienė Aukštasis Solinis dainavimas Mokytoja
9 Rasa Kazakevičienė Aukštasis Solinis dainavimas Mokyt. metodininkė
10 Renata Mišeikienė Aukštasis Chorinis dainavimas Mokyt. metodininkė

 

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Juozas Strupinskas, Gintaras Chockevičius, Raimundas Arnašius, Rasa Ringienė, Aivis Sipavičius, Birutė Berkmonienė, Rimvydas Vilkas, Remigijus Terminas

 

EIL. NR.
VARDAS, PAVARDĖ
IŠSILAVINIMAS DĖSTOMAS DALYKAS PAREIGOS, KVALIFIKACIJA
1 Birutė Berkmonienė Aukštasis Fleita Mokyt. metodininkė
2 Monika Ryškutė-Žimailė Aukštasis Fleita Mokytoja
3 Raimundas Arnašius Aukštasis Trimitas Vyr. mokytojas
4 Gintaras Chockevičius Aukštasis Klarnetas Vyr. mokytojas
6 Ąžuolas Paulauskas Aukštasis Mušamieji Mokytojas
7 Juozas Strupinskas Aukštasis Fleita Vyr. mokytojas
8 Arnas Čebanauskas VDU MA Trimitas Nesuteikta
9 Paulius Palionis Aukštasis Mušamieji Mokytojas
10 Justinas Straukas Aukštasis Trimitas Mokyt. metodininkas
11 Remigijus Terminas Aukštasis Trimitas Mokyt. metodininkas
12 Rimvydas Vilkas Aukštasis Saksofonas Mokytojas