8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Ugdymo branduolio dalykai

 

Pagrindiniai ugdymo dalykai

Individualios pamokos:

Fortepijonas.

Akordeonas.

Pučiamieji instrumentai:

Mediniai- fleita,klarnetas, saksofonas,

Variniai - tūba, triūba, trimitas, triūba, eufonijus.

Mušamieji instrumentai.

 

liaudies instrumentai:

kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai.

Styginiai instrumentai:

smuikas, gitara

Solinis dainavimas, chorinis dainavimas.

Grupinės pamokos:

Teorinės disciplinos: solfedžio, muzikos istorija,

Dailės pamokos: piešimas, tapyba, kompozicija,

erdvinė plastika, dailės istorija.

Ankstyvojo amžiaus meninis ugdymas (ritmika, dailė).

 

Antrasis instrumentas.

Individualios pamokos:

 

 

 

 

 

Fortepijonas. Akordeonas.

Styginiai instrumentai.

Pučiamieji, mušamieji instrumentai.

Dainavimas (solinis ).

Liaudies instrumentai.

Grupinės pamokos:

Ansamblis ( du instrumentai ).

Kamerinis ansamblis ( du skirtingi instrumentai ).

Kiti sąstatai ( 3 ir daugiau instrumentų ).


 

 

Mokomieji kolektyvai

 

Grupinės pamokos:

jaunių choras

jaunučių choras

akordeonistų orkestras, pučiamųjų instr. orkestras, tradicinių kanklių ansamblis,

tautinių instr. orkestras

smuikininkų ansamblis, vokalinis ansamblis

folklorinis ansamblis